Beste klant,

Mocht je een vraag of probleem hebben met mij of over een product neem dan gewoon via e-mail contact met me op via support@howtohotspot.nl.
Om je toch wat duidelijkheid te geven, heb ik een aantal zaken op een rij gezet in deze algemene voorwaarden.

Termen

Als je de termen hieronder ziet in de rest van het document, hebben ze de betekenis zoals die hieronder staat beschreven:

 • Ik: Mirjan van der Meijden en mijn bedrijf HowToHotspot, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17199565.
 • Jij: Klant
 • Abonnement:  betaalde toegang tot Howtohotspot.nl; na betalen van een jaarlijks bedrag.
 • Product of service:  elke ondersteuning of overdracht van informatie van mij naar jou, persoonlijk of in een groep. Dit kan per email, online of offline zijn.

Aanbod

 • Ik bied mijn abonnementen en producten aan via e-mail, social media, webinars en op andere manieren. Aanbiedingen zijn beschikbaar en geldig voor de periode of tijd die erbij vermeld staat, daarna niet meer.

Overeenkomst

 • We hebben een overeenkomst wanneer je akkoord gaat met een aanbod of offerte of als je de vergoeding betaald hebt.
 • Ik verbind me aan een inspanningsverplichting voor deze overeenkomst. Voor het resultaat van het product of lidmaatschap ben je zelf verantwoordelijk, daarvoor geef ik geen garantie.
 • Als het nodig is mag ik (een deel van) de overeenkomst door derden laten uitvoeren.
 • Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik je dat op tijd door en voordat de verandering ingaat.

Abonnementen & Producten & Services

Abonnementen

 • HowToHotspot.nl biedt verschillende abonnementen, voor individuele klanten en voor (business) coaches het gebruik van how-to tutorial video’s binnen de eigen online academie.
 • Je kunt tegen betaling gebruik maken van de aangeboden HowTo’s.
 • Toegang tot howtohotspot.nl is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen van de website niet met anderen delen. Ook eventuele live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk.

Producten & Services

 • Een afspraak voor producten en services kan maximaal één keer verzet worden
 • Annulering van een afspraak voor product of service vanwege gebrek aan deelnemers aan jouw kant is niet mogelijk
 • Resultaten van je service of product zijn je eigen verantwoordelijkheid
 • Werving van deelnemers en eventuele (verkoop)resultaten zijn jouw verantwoordelijkheid
 • Als het nodig is om gegevens of bestanden aan te leveren voor een product of service, wordt de afspraak pas definitief gepland als alle aangegeven documentatie bij mij binnen is. Welke documentatie dat is, wordt direct bij de aanvraag voor het product of de service aangegeven.
 • Voor producten en services kunnen avond- en weekend toeslagen berekend worden
 • Vergoeding en betaling
  Abonnementen, producten, services moeten betaald zijn voor de afspraak of voordat toegang verleend wordt. Een abonnement wordt verlengd voor dezelfde periode, tenzij andere afspraken gemaakt worden voor het verlopen van de abonnementsperiode.
 • Alle prijzen van HowToHotspot zijn in Euro’s en exclusief BTW
 • Prijzen op de website zijn leidend, tenzij we via e-mail of een schriftelijke offerte andere afspraken gemaakt hebben.
 • Ik e-mail je de factuur
 • Je abonnement opzeggen kan op elk moment via e-mail, er vindt geen refund plaats van betaald abonnementsgeld. Met ingang van de nieuwe periode wordt geen factuur meer gestuurd.
 • Na opzeggen van een individueel abonnement, vervalt bij een tweede aanmelding het recht op korting uit een eerdere abonnementsperiode. Het abonnementsgeld is dan weer 100% van het bedrag.

Verplichtingen van HowToHotspot

 • HowToHotspot levert de overeengekomen diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan jou, de klant.

Verplichtingen van de klant

 • Als het nodig is om gegevens aan te leveren, zijn de deadlines voor services cruciaal. Niet op tijd aanleveren van documentatie kan leiden tot een vertraging van de afspraak.
 • Als voor abonnementen, producten en services een internetverbinding nodig is, ben jij zelf verantwoordelijk voor voldoende capaciteit om de dienst te kunnen verlenen.

Beperking aansprakelijkheid

 • Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, bijvoorbeeld gederfde winst, stagnatie in je bedrijfsvoering, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook. Bijvoorbeeld in verband met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij of derden waar ik diensten afneem en aangeboden abonnementen, producten of services.
 • Het is jouw keuze om de kennis en uitleg wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of toepassing van de kennis en mogelijke schade of gevolgen voor jou.
 • Ik ben alleen aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

Beheer van diensten en systemen

Howtohotspot.nl kan (tijdelijk) buiten gebruik gesteld worden voor onderhoud, verbeteringen of vernieuwing van het platform of de inhoud. Ik streef ernaar dat dit zo weinig mogelijk overlast oplevert voor jou als klant.

De video’s van howtohotspot worden gehost op een externe dienstverlener, Vimeo. Bij onderhoud of niet beschikbaar zijn van Vimeo, meld ik dat zodra ik het weet.

Opschorting van de dienstverlening

Ik behoud me het recht voor om, nadat ik je per e-mail daarvan op de hoogte heb gesteld, de dienstverlening op te schorten, onder de volgende voorwaarden:

 • misbruik van howtohotspot.nl
 • gebruik dat leidt tot inbreuk op auteursrechten van HowToHotspot.nl
 • kopiëren en/of aan derden in gebruik geven
 • elk ander oneigenlijk gebruik

In deze gevallen bestaat geen recht op restitutie van betaalde bedragen.

Privacyverklaring

Via howtohotspot.nl worden privacygevoelige gegevens – persoonsgegevens – verwerkt. Ik verwerk en beveilig je persoonsgegevens zorgvuldig, omdat ik dat heel belangrijk vind. Bij de verwerking houd ik me aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dit houdt onder meer in dat ik

 • duidelijk vermeld met welke doelen ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik in deze privacyverklaring
 • de verzameling van persoonsgegevens beperk tot persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doelen
 • je vraag om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in die gevallen waarin je toestemming vereist is
 • passende beveiligingsmaatregelen neem om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken
 • je recht respecteer om je persoonsgegevens als je dat vraagt ter inzage geef, laat corrigeren of verwijderen
 • Ik ben de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy verklaring leg ik je uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik adviseer je om dit goed te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 april 2019.

Ik gebruik de volgende gegevens voor de doelen in deze privacyverklaring:

 • Naam
 • Emailadres

En van betalende klanten:

 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Telefoonnummer

Afhandelen bestelling

Voor de afhandeling van een bestelling die je bij mij doet, maak ik gebruik van je persoonsgegevens. Als het nodig is voor een goede afhandeling kan ik je gegevens aan derden verstrekken. Meer in het vervolg van deze privacyverklaring.

Reclame

Ik kan je op de hoogte brengen van nieuwe abonnementen, producten en services:

 • per e-mail
 • via social media

Nieuwsbrief en Contact- of aanvraagformulier

 • Regelmatig verstuur ik een nieuwsbrief met tips en ik informatie over mijn abonnementen, producten en services. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst. In elke nieuwsbrief neem ik een link op waarmee je je 24/7 zonder redenen kunt afmelden.
 • Als je een aanvraag of contactformulier invult of me een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je opstuurt net zolang bewaard als nodig is om je aanvraag of inhoud van de e-mail te beantwoorden of af te handelen.

Publicatie

Ik publiceer je persoonsgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden niet aan derden verstrekt. Met de social media buttons op mijn site kunnen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens verzamelen.

Google analytics

Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn website en Facebookpagina gebruiken. Ik heb een gebruikersovereenkomst met Google om afspraken te maken over de omgang met mijn data, conform de Europese wetgeving.
Verder sta ik Google niet toe om de Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en laat ik de IP adressen anonimiseren.

Beveiliging

Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van anderen, die met links aan deze website zijn verbonden. Ik adviseer je om de privacyverklaring van deze websites goed door te lezen, voordat je deze websites gebruikt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik behoud me het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Mijn advies is dan ook om deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de laatste versie.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Je gegevens worden na afloop van je abonnement bij HowToHotspot 12 maanden bewaard, daarna worden ze verwijderd.

Als je vragen hebt over mijn beleid ten aanzien van je persoonsgegevens, of als je je gegevens wil inzien, wijzigen of verwijderen, kan je altijd contact met mij opnemen via onderstaande contactgegevens.
Ik hoop dat alles duidelijk is.
Als dat niet zo is, laat het dan alsjeblieft weten via email (support@howtohotspot.nl).

Mirjan van der Meijden

howtohotspot.nl | Mirjan van der Meijden | support@howtohotspot.nl[